Správa školení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR > GDPR ve Webové aplikaci >

Správa školení

připravuje se

 

Škola může v systému jednoduchým způsobem evidovat proškolení uživatelů, případně prokázat, že proškolení proběhlo.

 

V nabídce Správa školení jsou zobrazeny již dříve vytvořené testy. U každého školení je zobrazen název školení, stručný popis, platnost od a do, počet otázek, počet respondentů (žáků rodičů, učitelů, kterým je školení adresováno), Kdo je respondentem. Dále vidíme Stav školení, zda je školení aktivní nebo neaktivní . Pouze aktivní školení se respondentům zobrazí. Vytvořené školení můžeme upravovat , sledovat průběh , prohlédnout si přehledy výsledků , odstranit , vytvořit jeho kopii a exportovat . Pokud školení odstraníme, školení je zrušeno včetně všech otázek i případných odpovědí.

 

Pomocí tlačítka Nová vytvoříme nové školení. Můžeme také provést Import školení, které vytvořil jiný uživatel a pomocí exportu nám ho poskytl, případně školení načíst ze Vzoru.

 

Sledovat

Na stránce je zobrazen název sledovaného školení, počet dnů do konce školení. Dále vidíme kolik respondentů test školení již vyplnilo zcela, kolik neúplně a kolik nevyplnilo vůbec. U každé takovéto skupiny si můžeme nechat zobrazit jmenný seznam, seznam mailů, případně jim zaslat zprávu Komens.

Přehled

V přehledu vidíme, jak respondenti na otázky odpověděli.