Nové školení, úprava

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR > GDPR ve Webové aplikaci > Správa školení >

Nové školení, úprava

připravuje se

 

Proces tvorby školení se skládá z následujících úkonů:

 

Obecný popis školení - nejprve zadáme výstižný název školení, jeho stručný popis, úvodní a závěrečné texty, termín, ve kterém lze test školení vyplňovat atd.

Výběr respondentů - určíme, komu je školení určeno. Zda všem žákům, jen některým třídám, zda je pro rodiče nebo pro učitele apod.

Definice otázek - dále zadáme všechny plánované otázky. Každá otázka kromě svého textu nese i informaci, jakým způsobem se má na otázku odpovědět, jaká je správná odpověď a kolik bodů bude přičteno v případě správné odpovědi. Po definici všech otázek je třeba připravit tyto otázky pro všechny respondenty. Jestli jsme tak neučinili, červeně svítí tlačítko Připravit.

Zveřejnění školení - teprve přepnutím školení na stav aktivní se respondentům v jejich webové aplikaci objeví nevyplněné školení, které mohou vyplnit.

 

 

 

 

 

Otázky