Vyhodnocení umístění a přijetí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Vyhodnocení umístění a přijetí

V dialogovém okně vyhodnocení umístění volíme:

počet přijímaných žáků a termín, který vyhodnocujeme

položku, dle které budou žáci při vyhodnocení seřazeni (standardně BODY_CELK). Volíme vzestupné (na prvním místě žák s nejnižší hodnotou) či sestupné řazení žáků (na prvním místě žák s nejvyšší hodnotou).

způsob vyplnění položky UMISTENI při shodné hodnotě položky z předchozího odstavce. V závislosti na volbě je pak položka UMISTENI nahrazena řetězci
1.  2.  3.,..  nebo   1.    2.-5.    6.-7.      8., ...

Dále lze volit, aby byly před vyhodnocením umístění provedeny operace, které provádějí výpočet bodů ze ZŠ a zkoušky. Jestliže byly údaje zapisovány v obrazovkách v nabídce Zkoušky nebo byly operace provedeny v nabídce Data, není třeba nyní provádět.

Vyhodnocení umístění - nahrazení položky UMISTENI - je provedeno pouze u žáků, kteří:

nebyli přijati bez zkoušek (hodnota položky VYSL_P_R.TXT<>"bez zk")

absolvovali zkoušku (hodnota položky VYSL_P_R.TXT<>"nedostavil")

prospěli při zkoušce (hodnota položky VYSL_P_R.TXT<>"neprospěl").

U ostatních žáků je položka UMISTENI anulována (obsahuje pouze mezery).

Konečně lze volit, aby po vyhodnocení umístění byla též vyplněna položka VYSL_P_R (výsledek přijímacího řízení - přesněji řečeno dojde k provedení operace s názvem VYSL_P_R). Je-li třeba, lze tuto položku později ještě u žáků pozměnit.

Při vyhodnocení umístění je respektován případný filtr nastavený v nabídce Prostředí.

 

Příklad:

Chceme přijmout více chlapců než dívek (resp. chceme zvýhodnit určitou skupinu žáků):.

1. Je-li tento požadavek “oficiální”, můžeme řešit v závislosti na našich požadavcích dvojím způsobem:

a) Již v definici kritérií bonifikujeme chlapce (definujeme položku BONIFIK - počet bodů nebo pouze připojíme k výrazu v operaci BODY_ZS podmíněný výraz   +IIF(POHLAVI="M",10,0) - pro chlapce navíc 10 bodů).

b) Před vstupem do dialogu vyhodnocení umístění nastavíme v nabídce Prostředí nejprve filtr na chlapce, pak vyhodnotíme umístění. Pak to samé učiníme pro dívky. Tento způsob použijeme tehdy, když víme zhruba počet chlapců a dívek, které chceme přijmout (např. 50 chlapců a 30 dívek).

2. Je-li požadavek “neoficiální”, provedeme změny v přijetí a nepřijetí (položka VYSL_P_R) až po vyhodnocení v nabídce Data - Změny osobních dat  - s výběrem položek - v okně Procházet.