Redukované hodnocení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky > Vyhodnocení umístění a přijetí >

Redukované hodnocení

Nastavení u uchazeče

Cizincům, kterým je prominuta zkouška z českého jazyka, na Kartě uchazeče  na záložce údaje z přihlášky tuto skutečnost zaškrtneme.

 

Nastavení v podmínkách přijímací zkoušky

V nabídce Zkoušky, Předefinování podmínek přijímacích zkoušek u Podkladů z přijímací zkoušky zvolíme, zda je určen pro všechny uchazeče či ne.

 

Příklad: jednotná zkouška z českého jazyka se bude zohledňovat jen u žáků, kteří ji nemají prominutu - v položce Podklad pro zvolíme: uchazeče se zkouškou z českého jazyka.

 

U jednotlivých položek pak vidíme, zda je určen pro všechny či ne.

 

Vyhodnocení umístění a přijetí

V nabídce Zkoušky, Vyhodnocení umístění a přijetí nastavíme standardní položky (viz Vyhodnocení umístění a přijetí) a navíc vybereme možnost Provést redukované hodnocení.

Provedeme vyhodnocení.

Pomocí tlačítka v dolní části okna si můžeme zobrazit uchazeče dle výsledku vyhodnocení.