Kontrola zápisu známek, průměrů, bodů,...

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Kontrola zápisu známek, průměrů, bodů,...

Kontroluje v přijímacích zkouškách neprázdnost vybraných položek. Nevyplnění by mohlo být velmi záludné  např. u položky průměrný prospěch. Hodnota prázdné (nevyplněné) numerické položky je totiž nula. Žák s nulovým průměrem by mohl “dostat” při provedení operace vyšší nebo stejný počet bodů jako žák s průměrem 1.00 .