Import klasifikačních údajů z EVIDENCE

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Import klasifikačních údajů z EVIDENCE

Chceme-li sledovat, jak která škola připravila z hlediska naší školy žáky na studium, můžeme rok či více let po zkouškách přenést klasifikační údaje (průměrný prospěch či známku z předmětu) z dat Evidence do “starých” přijímacích zkoušek. Pak definujeme dotaz, kde žáky rozdělíme do skupin dle původní školy a sledujeme v grafu či v textové podobě průměrné zhoršení (či zlepšení) v předmětech či v průměrném prospěchu. Přenos je prováděn na základě shody rodného čísla.