Načítání údajů knih z registru Národní knihovny ČR

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Načítání údajů knih z registru Národní knihovny ČR

Vyhledání knihy a načtení údajů z registru NK ČR lze aktivovat jednotlivě v kartě knihy nebo hromadně v nabídce Data. V tomto případě zpravidla nejprve nastavíme vhodný filtr na knihy (např. vyplněné ISBN, nevyplněná anotace,..). Pak teprve aktivujeme pro vybranou množinu záznamů vyhledávání v registru. Hromadné načtení probíhá postupně, kdykoli lze přerušit. Je-li vyhledávání realizováno dle ISBN (preferovat ISBN), lze doporučit zaškrtnutí potlačit dialog výběru, je-li vyhledán právě jeden záznam.

Způsob vyhledávání

V úvodním dialogu lze nastavit parametry pro vyhledávání knih v registru NK.

Ideální je samozřejmě vyhledávání dle ISBN, kde je vysoká pravděpodobnost nalezení právě jednoho záznamu - parametr preferovat ISBN (když je vyplněno).

Při nevyplněném ISBN lze pak nastavit hledání dle názvu, autora, roku vydání. Podmínka hledání je zkonstruována pomocí logické spojky and (např. nazev=Babička and autor=Božena Němcová and rok_vydani=1985). Při neúspěšném hledání je automaticky podmínka hledání "změkčena" - nejprve je odejmuto omezení na rok vydání, pak i omezení na autora.

Po vyhledání knihy v registru NK je zobrazen dialog výběru knihy. Při hledání dle ISBN dialog zpravidla obsahuje právě jeden záznam, jinak může obsahovat záznamů více (horní hranice počtu záznamů je standardně nastavena na 25 záznamů).

       Parametr MEMO ve sloupcích anotace a klíčová slova, je-li vyhledáno hodně záznamů určuje vzhled mřížky v dialogu výběru. Uplatní se při nalezení 5 a více záznamů.

Při aktivaci hledání z karty knihy lze zaškrtnout parametr Při příštím vstupu automaticky vyvolat vyhledání knihy. Při následné aktivaci hledání je zobrazení úvodního dialogu potlačeno. Reset tohoto zaškrtnutí proběhne po uzavření karty knihy.

Parametry pro načtení údajů

Z registru NK ČR lze načíst název knihy, autory, ISBN, anotaci, klíčová slova, nakladatele včetně místa vydání, počet stran, rok vydání.