Povýšení všech podkapitol

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Nástroje >

Povýšení všech podkapitol

Stromová struktura tematického plánu obsahuje na každém řádku jednu kapitolu učiva nebo tematický celek, který se dále skládá z kapitol, případně dalších vnořených tematických celků (vložením podkapitoly se z kapitoly stává tematický celek).

Můžeme také z podkapitol vytvořit samostatné kapitoly. Nastavíme se na tematický celek, z jehož podkapitol chceme vytvořit kapitoly, a  hlavní nabídce zvolíme Nástroje a Povýšení všech podkapitol.

Můžeme vybrat, zda se má tematický celek zachovat jako kapitola nebo smazat.

Příklad:

Počáteční stav

Konečný stav se zachováním kapitoly