Kontrola zapsaných hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Služby >

Kontrola zapsaných hodin

Kontrola slouží ke zjištění nezapsaných hodin (důležité zejména při plnohodnotném nasazení elektronické třídní knihy). Kontrolu je vhodné provádět např. před uzamčením třídní knihy.

V hlavní nabídce zvolíme Služby a Kontrola zapsaných hodin  nebo klikneme na tlačítko .

Kontrolované období je vhodné nastavit počtem týdnů zpět (např. dva, uzamykáme-li třídní knihu pravidelně každých 14 dní) a koncovým datem (umožňuje z kontroly vyjmout poslední den či více dní, kdy zápis ještě nemusí být proveden).

V případě potřeby můžeme nastavit libovolný časový interval od - do (např. pro kontrolu delšího období).

Nastavením parametrů určíme, zda za nezapsanou považujeme hodinu s chybějícím údajem číslo nebo téma.

Stiskem tlačítka můžeme také specifikovat předměty, u kterých se provede kontrola.

Správce systému si může nechat seřadit výpis nezapsaných hodin podle tříd nebo podle vyučujících

Vlastní kontrolu spustíme stiskem tlačítka OK.

Poté jsou hodiny s nevyplněnými požadovanými údaji (téma, případně číslo) zobrazeny ve zvláštním okně. Vypsané údaje lze odtud přesunout do schránky nebo vytisknout, případně se můžeme kliknutím na zvolený řádek přesunout do odpovídajícího dne třídní knihy (zjistíme-li např. chybějící zápis své hodiny, záznam můžeme operativně doplnit).

Kontrola zapsaných hodin v třídních knihách 1. stupně kontroluje vyplnění týdenního učiva.