Přehled importu z Maturit

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Služby, přehledy >

Přehled importu z Maturit

V hlavní nabídce zvolíme Služby, přehledy a Přehled importu z Maturit .

Pokud byl proveden import dat z Maturit, zobrazí se v okně informace, kterých učitelů, tříd a místností se import týkal.

Pokud některé informace nebyly importem přeneseny, jsou vypsány červeně (v uvedenou dobu je již v Suplování nastavena nějaká změna).

Můžeme si zobrazit informace o celkovém importu nebo podrobné informace o jednotlivých dnech.