Import dat z Maturit

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Data suplování >

Import dat z Maturit

Do Suplování můžeme načíst všechny údaje z připravených Maturit. Import je možný pouze do období, které je v Suplování načteno a doporučuje se provést až po úplném zadání maturitních zkoušek.

V hlavní nabídce zvolíme Data suplování a Import dat z Maturit .

Hodiny, kdy budou učitelé u zkoušek, se označí nastaveným důvodem absence (před importem dat je vhodné definovat speciální důvod absence). Podobně bude absencí označeno celé maturitní období třídy, učebny, třídního učitele a místopředsedy komise.

 

Pokud dojde ke kolizi s již nastavenou změnou, jsme o tom informováni. Rozhodneme, zda se změna má zrušit či nikoliv.

 

Po importu se zobrazí okno s informací o načtených údajích. Pokud jsme některé informace nepřenesli, jsou vypsány červeně.