Absence a dohledy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Konfigurace >

Absence a dohledy

V konfiguraci Suplování lze pro třídy a vyučující definovat důvody absence. U tříd například exkurze, kurz, u učitelů nemoc, rodinné důvody atd. U místností definujeme důvody, pro které nejsou k dispozici (soutěž, rekonstrukce apod.). U učitelů neuvádíme mezi absence důvody typu doprovod žáků na akci školy, služební cesta a podobně. Ty definujeme na záložce pedagogické dozory. Jde o nepřítomnost, která není překážkou v práci ze strany zaměstnance, ale naopak může být dokonce placena a chceme ji vykazovat v modulu Výkazy suplování.

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Absence a dohledy .

Novou položku zadáme pomocí tlačítka . Zadáme Zkratku, Název a Barvu požadovaného důvodu nepřítomnosti (barevné rozlišení je důležité, používá se pro vybarvení podkladu hodin s odpovídajícím druhem absence).

Důvod absence můžeme smazat pomocí tlačítka . Pokud některý důvod v průběhu roku smažeme, nahradí se všude, kde byl použit, obecnou absencí či obecným pedagogickým dohledem.

Pomocí tlačítek šipek můžeme přerovnat pořadí tak, aby častěji používané důvody byly nahoře.

U absence učitele navíc stanovíme, jakým způsobem bude absence chápána s ohledem na odpadlé hodiny a pracovní dobu.

Pro učitele můžeme určit druh absence, který se má započítávat jako dovolená či studijní volno.

 

Zadané důvody slouží pro celý školní rok, neměli bychom je proto měnit průběžně. Byl-li již důvod absence či pedagogický dozor dříve použit, opravil by se ve Výkazech suplování i zpětně. Pokud některý důvod v průběhu roku smažeme, nahradí se všude, kde byl použit, obecnou absencí či obecným pedagogickým dozorem.