Spojit

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Spojit

Standardně lze spojovat skupiny téhož učitele pro stejný předmět. V parametrech pro úvazky ve třídě lze ovšem nastavit možnost spojení různých předmětů i pro celé třídy. Nelze spojovat hodiny různých učitelů, lze ovšem nastavit, aby se mohly spojovat hodiny přidělené učiteli s hodinami dosud nepřidělenými. Takto spojené hodiny jsou přiděleny tomuto učiteli.

Spojení provedeme po kliknutí na lístek úvazku tlačítkem Spojování hodin. Lze též použít pravé tlačítko myši a z nabídky vybrat spojit.

V dialogovém okně pak označíme kliknutím myši či kurzorovými šipkami a mezerníkem (modrou barvou) všechny skupiny resp. třídy, které budou pro výuku spojeny. Světlejší modrou jsou označeny hodiny, které byly spojeny už dříve. Pro jejich rozpojení lze případně použít tlačítko Rozpojit hodiny. Pokud existuje více stejných lístků, nabídne se pro spojení maximální možný počet. Chceme-li spojit jen část lístků, uvedeme jejich počet v horní části dialogového okna.