Zpět na poslední akci

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu >

Zpět na poslední akci

Nastavení časové prodlevy v konfiguraci generátoru umožní pohodlnější sledování automatické tvorby rozvrhu. V čase před můžeme změnit místo pro nasazení lístku, v čase po lze prohlédnout výsledek a nejsme-li spokojeni, pohybem myši nebo klávesou Esc (podle nastavení v konfiguraci generátoru) přerušit generování (čas po je prodloužen o dobu potřebnou na přepočítání hodnot, změněných nasazením lístku, na pomalejším počítači jej proto nastavíme menší, čas před může prodloužit demonstrativní přesun kurzoru myši od nenasazeného lístku k místu nasazení). Nestihneme-li na nasazení lístku přesto včas zareagovat, můžeme použít tlačítko zpět na ovládacím panelu. Stejnou akci vyvoláme v hlavní nabídce volbou Generování a Zpět na poslední akci.