Barvy a výplně

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu > Správce grafů > Editace grafu > série >

Barvy a výplně

V tomto okně je možné velice rychle nadefinovat barvy a šrafování pro grafy, speciálně pro data v nich zobrazená - sloupce, barva čar v čárových grafech, plochy atd.

Alternativní, avšak pomalá a méně efektivní možnost, je přímo z karty Série. Tato možnost je ale například nenahraditelná v případě, že chceme změnit barvu pouze jednoho sloupce (např. třídní učitel chce zvýraznit sloupec své třídy). Nejčastější použití možností tohoto okna je pro definování barevných posloupností pro celý graf.

Nejprve zadáme hodnotu vlevo nahoře - maximální počet dat. To znamená např. pro sloupcové grafy, jaký je maximální počet sloupců, které budeme v grafu zobrazovat. Z estetického hlediska by zadaná hodnota 100 měla téměř vždy stačit.

Hlavním úkolem v tomto okně je nadefinovat barevné (nebo výplňové) sady - to znamená posloupnosti barev, které se pak budou opakovat při zobrazování grafu. Zadáme-li například dvě barvy, modrou a žlutou, tak ve sloupcovém grafu budou mít sloupce barvu modrou, pak žlutou, pak zase modrou atd.

Výběr

Na této záložce si můžeme vybrat z několika již předdefinovaných sad jak pro barvy, tak pro výplně (šrafování).

Hlavní část okna zobrazuje náhled na zvolenou sadu. Je zobrazován pomocí sloupců, jejichž šířku můžeme změnit vpravo nahoře - šířka zkušebních sloupců.

Barvy - seznam barevných sad, které jsou předdefinovány. Pro informaci je zobrazena i délka periody (počet barev) dané sady.

Výplně - podobný seznam pro sady výplní (posloupnost způsobů šrafování)

Vlastní

Zde můžeme sami nadefinovat vlastní barevnou sadu nebo sadu výplní. Náhled je stejný, jako na záložce Výběr, levá část obsahuje pro barvy i pro výplně podobný způsob zadávání sady:

Nejprve si ze seznamu vybereme barvu, kterou chceme přidat do sady. Pak stiskneme tlačítko přidat a sada se rozšíří o vybranou barvu (nebo výplň). Tlačítkem smazat zrušíme definovanou sadu a můžeme začít znova od první barvy.

 

Na závěr, než stiskneme tlačítko Ok, můžeme zvolit, jaký druh sady chceme přenést do editovaného grafu.

Změnit sadu barev - je-li zaškrtnuto přenese sadu barev do editovaného grafu

Změnit sadu výplní - je-li zaškrtnuto přenese sadu výplní (šrafování) do editovaného grafu