Pověřenec

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR > GDPR ve Webové aplikaci >

Pověřenec

Pokud máme povolen Volný modul Pověřenec, informace o Pověřencích školy si zobrazíme v nabídce GDPR, Pověřenec.

Můžeme také zaslat Hlášení podezření na porušení ochrany osobních údajů a Námitku proti zpracování osobních údajů.

 

Po odsouhlasení informačního textu můžeme hlášení podezření (námitku) zapsat a Odeslat.

 

Zaslaná hlášení (námitky) se zobrazují v Evidenci hlášení, námitek, auditů.

 

Poznámka:

text Hlášení podezření

Zde můžete poslat zprávu obsahující vaše podezření, že došlo, nebo dochází k porušení ochrany vašich nebo cizích osobních údajů, které zpracovává naše škola. Zpráva bude zaevidována v systému, doručena Pověřenci a na vedení školy a vy budete informováni o případném řešení nahlášeného případu.

U vážnějších případů můžete samozřejmě kontaktovat i Úřad na ochranu osobních údajů, ale vždy je dobré informovat i přímo školu k případnému rychlejšímu řešení.

 

text Námitka

Zde můžete vznést námitku proti zpracování některých vašich osobních údajů. Pokud máte pocit, že škola nemá žádný právní důvod pro některý evidovaný osobní údaj, napište níže zprávu. Zpráva bude zaevidována v systému, doručena Pověřenci a na vedení školy a vy budete informováni o případném řešení nahlášené námitky.

Upozorňujeme, že škola může mít více právních důvodů, proč některé údaje zpracovává. A to zejména zákonný důvod, oprávněný zájem, důvod uzavření smlouvy, ochranu životně důležitých zájmů osob, úkony veřejné moci atd.