Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému >

Úvod

Používání aktuálních programů je důležité z mnoha důvodů:

dochází k legislativním změnám, které se do praxe zavádějí postupně (např. elektronický sběr údajů o jednotlivých žácích do centrální matriky)

jsou aktualizovány centrální číselníky (škol a oborů, číselníky ÚIV apod.)

po vydání vysvědčení jsou připraveny blankety, ve kterých došlo ke změnám

jsou odstraněny nahlášené chyby a doplněny další nové požadavky uživatelů

 

Každoroční automatické zasílání upgrade na aktuální verzi zajišťuje firma BAKALÁŘI software s.r.o.

Distribuce objednaného upgrade probíhá v měsíci listopadu.

Uživatelé, kteří si nestáhnou instalační CD elektronicky do termínu zaslaného mailem, obdrží instalační CD poštou.

Upgrade z nižší verze, dokoupení modulů či rozšíření velikosti lze objednat u našich objednat.

Upgrade na vyšší verzi je třeba provést instalací z CD.

 

Některé skutečnosti nemohou být vždy na CD aktuální, řeší se průběžně.

Program Aktualizace z www umožňuje snadnou a přehlednou průběžnou aktualizaci jednotlivých modulů systému Bakaláři prostřednictvím Internetu. Aktualizaci z www musí provést uživatel s administrátorskými právy k PC (stejně jako upgrade). Podmínkou pro zdárný průběh je odpojení ostatních uživatelů systému Bakaláři po dobu aktualizace.

Po připojení se načtou potřebné údaje o aktuálních verzích programů. Jsou-li na serveru moduly novějšího data, než na počítači, nabídnou se ke stažení. V první fázi jsou komprimované soubory s aktualizacemi vybraných modulů staženy do pomocného adresáře. Standardně je to adresář ...\tools\wwwfiles. V další fázi, která může probíhat i po odpojení od Internetu, jsou vybrané moduly aktualizovány (rozbalením stažených souborů). Aktualizace se uskutečňuje v adresářích, v nichž počítač s jednotlivými moduly standardně pracuje (podle souboru baka32.ini).