Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému >

Úvod

Používání aktuálních programů je důležité z mnoha důvodů:

dochází k legislativním změnám, které se do praxe zavádějí postupně (např. elektronický sběr údajů o jednotlivých žácích do centrální matriky)

jsou aktualizovány centrální číselníky (škol a oborů, číselníky ÚIV apod.)

po vydání vysvědčení jsou připraveny blankety, ve kterých došlo ke změnám

jsou odstraněny nahlášené chyby a doplněny další nové požadavky uživatelů

 

Každoroční automatické zasílání upgrade na aktuální verzi zajišťuje firma BAKALÁŘI software s.r.o. Pokud zásilku škola nedostává, může si tento finančně nejvýhodnější způsob upgrade objednat.

Distribuce objednaného upgrade probíhá v měsíci listopadu.

Uživatelé, kteří si nestáhnou instalační CD elektronicky do termínu zaslaného mailem, obdrží instalační CD poštou.

Upgrade z nižší verze, dokoupení modulů či rozšíření velikosti lze objednat u našich distributorů.

Upgrade na vyšší verzi je třeba provést instalací z CD.

 

Některé skutečnosti nemohou být vždy na CD aktuální, řeší se průběžně.

Program Aktualizace z www umožňuje snadnou a přehlednou průběžnou aktualizaci jednotlivých modulů systému Bakaláři prostřednictvím Internetu. Aktualizaci z www musí provést uživatel s administrátorskými právy k PC (stejně jako upgrade). Podmínkou pro zdárný průběh je odpojení ostatních uživatelů systému Bakaláři po dobu aktualizace.

Po připojení se načtou potřebné údaje o aktuálních verzích programů. Jsou-li na serveru moduly novějšího data, než na počítači, nabídnou se ke stažení. V první fázi jsou komprimované soubory s aktualizacemi vybraných modulů staženy do pomocného adresáře. Standardně je to adresář ...\tools\wwwfiles. V další fázi, která může probíhat i po odpojení od Internetu, jsou vybrané moduly aktualizovány (rozbalením stažených souborů). Aktualizace se uskutečňuje v adresářích, v nichž počítač s jednotlivými moduly standardně pracuje (podle souboru baka32.ini).