Office 365

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakaláři a další programové produkty >

Office 365

Použití

Tento modul slouží k pohodlnému exportu účtů žáků a učitelů na server https://login.microsoftonline.com .

Instalace

Podporu nainstalujeme v nabídce Nástroj, příkaz FoxPro příkazem

do app32/login_out.app with "INSTALL"

případně odinstalujeme příkazem

do app32/login_out.app with "UNINSTALL"

Při instalaci jsou do tabulky žáků a zaměstnanců doplněny položky LOGIN_OUT, je rozšířena nabídka Data o položku Export dat pro Office 365 .

Při prvním generování přihlašovacích údajů je do tabulky PUBLIC.INI (v Evidenci menu Správce - Modifikaci INI souborů - základní definice - PUBLIC.INI) doplněna tato sekce a klíče:

[Office 365]

hesloZaci=

hesloUcit=

loginZaci=lower(OdstranDiakrit(trim(prijmeni)+'.'+trim(jmeno)))+subs(m.akt_rok,3,2)

loginUcit=lower(OdstranDiakrit(trim(prijmeni)+'.'+trim(jmeno)))+subs(m.akt_rok,3,2)

Pokud nám toto nastavení nevyhovuje, ukončíme generování pomocí tlačítka ESC a upravíme.

Pozn: pokud si nebudete vědět s vytvořením výrazu na tvorbu loginů rady, konzultujte e-mailem na adrese podpora@bakalari.cz .

 

Instalaci lze též provést při instalace z CD označením tohoto modulu:

 

Vyplnění přístupových loginů

Přístupový login je uložen v položce LOGIN_OUT a lze ho buď každému vyplnit "ručně", nebo využít automatického generování dle parametrů klíčů loginZaci a loginUcit z bakalari.ini

 

Generování a odeslání

Generování je dostupné z nabídky Data - Export dat pro Office 365 - export dat - vytvoření uživatelů.

Před nastavením exportu se přepneme do uživatelů, které chceme exportovat (žáci či učitelé), a pak nastavíme filtr na tyto uživatele. Pokud filtr nenastavíme, tak se export bude týkat uživatelů dle data nástupu do školy.

 

 

Pokud není vyplněna u některého uživatele položka LOGIN_OUT, program na to upozorní a vytvoří uživatelské jméno podle nastavení v  tabulce PUBLIC.INI:

 

 

Vlastní odeslání se realizuje stiskem tlačítka OK, výsledek je pak oznámen:

 

Zpracování odeslaných loginů

Odeslaná data nejsou zpracování ihned, ale přibližně do 10 minut.

Ke kontrole zpracování lze použít nabídku Data - Export dat pro Office 365 - export dat - zpětné prověření exportu dat.

Dosud nezpracovaná žádost:

Zpracování s chybou:

Pozn: konkrétně výše uvedená chyba je způsobena heslem nesplňujícím nastavenou složitost.

 

Zpracování bez chyby:

Kontrolu vytvoření loginů můžeme provést přes webovou administraci https://login.microsoftonline.com :

Více licencí Office 365

Pokud škola vlastní více licencí Office356, pak se po prvním odeslání zobrazí níže uvedená informace:

Je třeba znovu provést z nabídky Data - Export dat pro Office 365 - export dat - vytvoření uživatelů.

Nyní jsou navíc zobrazena tlačítka Přiřadit licenci a Odstranit licence. Tlačítko Odstranit licence použijeme v případě, kdy změníme licence (dokoupíme či odhlásíme). V tomto případě stávající licence nejprve odstraníme a opět provedeme export.

Po stisku tlačítka Přiřadit licence můžeme uživatelům nastavit požadovanou licenci. Pokud má být všem vybraným uživatelům přidělena stejná licence, vybereme ji ve spodní části okna.

Případně u jednotlivých uživatelů můžeme licenci změnit.

Ke kontrole zpracování opět můžeme použít nabídku Data - Export dat pro Office 365 - export dat - zpětné prověření exportu dat.

Kontrolu vytvoření loginů můžeme provést přes webovou administraci https://login.microsoftonline.com :