Parametry inventárního čísla

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Inventarizace >

Parametry inventárního čísla

Pro zápis inventárního čísla je velmi důležité nastavení přepínače:

pevná kostra - nedovolit jiný tvar. Po zápisu inventárního čísla vždy proběhne jeho úprava, aby tvar čísla odpovídal zadaným parametrům (délka předčíslí, délka číselné části atd.)

pevná kostra pro nově zapisovaná inventární čísla. Je-li délka zapsaného inventárního čísla menší nebo rovna než nastavená délka předčíslí, proběhne dopočtení číselné části (na základě dalších předmětů s tímto předčíslím) a doplnění inventárního čísla dle dalších parametrů.

proměnná kostra pro nově zapisovaná inventární čísla. Je-li poslední znak zapsaného inventárního čísla číslice, není proveden žádný zásah do zapsaného inventárního čísla. V opačném případě je zapsané inventární číslo chápáno jako předčíslí a číselná část je dopočtena na základě dalších předmětů s tímto předčíslím.

plně uživatelský zápis inventárního čísla. Vyplnění inventárního čísla je plně na uživateli, číslo není po zápisu nijak upravováno.