Zápis skupiny předmětů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Inventarizace >

Zápis skupiny předmětů

V kartě předmětu nejprve vyplníme potřebné údaje, které  jsou pro skupinu zapisovaných předmětů společné. Pak vstoupíme do dialogu zápisu více předmětů.

Zde definujeme počet zapisovaných předmětů - pro každý předmět bude generován jeden záznam v tabulce inventáře.

Určíme parametry pro generování inventárních čísel.