Program BAKALÁŘ - přístupné soubory

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou >

Program BAKALÁŘ - přístupné soubory

viz také

V modulu Bakalář lze definovat libovolný počet úloh (aplikací).

založení nové úlohy (Knihovna, Přijímací zkoušky, Inventarizace atd.)

vytvoření kopie existující aplikace (využití zejména v přijímacích zkouškách)

V levém seznamu se nacházejí úlohy, které jsou zatím nadefinovány a k má právě pracující uživatel přístupové právo.

Stručná charakteristika standardních aplikací

Přijímací zkoušky, Zápis žáků do 1. ročníku  Modul pro zpracování přijímacích zkoušek na SŠ, SOU, VOŠ, altearnativně pro zápis žáků do první třídy na ZŠ. Modul lze  lze však využít i pro zpracování soutěží, olympiád. Důležitou vlastností je možnost exportu dat k souboru žáků do modulu Evidence.

Informační systém-knihovna. Obecný informační a půjčovací systém. Lze evidovat různé typy objektů - knihy, časopisy, videokazety, diskety atd. Lze vést evidenci půjčování žákům školy, třídám, zaměstnancům nebo externím osobám.

Evidence inventárních prostředků

Rozpočet školy. Evidence jednotlivých položek rozpočtu školy, přijatých faktur.

Evidence školských organizací, vzdělávací akce. Evidence škol, domovů mládeže, mateřských škol, jídelen atd.

Část souboru ZACI.DBF. Vhodný pro různou evidenci, kde vystupují žáci školy a kterou není vhodné zpracovávat v modulu Evidence. Např. to může být vyúčtování zájezdů.
Poznámka: v modulu Evidence (Nástroj, Nadstavbové - vlastní programy) lze založit speciální úlohu v modulu Bakalář - Zpracování opravných zkoušek.

Obecný typ. Naprosto obecná evidence čehokoliv. Lze definovat naprosto obecnou strukturu souboru.

Viz také:

definice přístupu