Přehled účtů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Platby >

Přehled účtů

V nabídce Platby, Přehled účtů vidíme všechny vygenerované účty žáků školy.

 

Pro rychlejší přehled si můžeme zobrazit jen účty, které mají Nenulové zůstatky, Účty k uzavření (tedy účty s nulovým zůstatkem), případně I uzavřené účty.

Kliknutím do záhlaví tabulky můžeme seznam účtů seřadit dle zvoleného sloupce, opětovným kliknutí změníme řazení ze vzestupného na sestupné a opačně.

Požadovaný účet můžeme vyhledat dle jména, třídy, variabilního symbolu.

Pomocí tlačítka si zobrazíme jednotlivé typy plateb konkrétního žáka.

Červeně označené účty označují účty žáků, kteří byli vyřazeni z evidence.

 

Uzavřít účty

Uzavřít účty lze pouze ty, kde je nulový zůstatek.

Na uzavřené účty nelze provádět platby a vklady.

Vždy bychom měli uzavřít účty absolventů a žáků, kteří ze školy odešli (v seznamu označeni červeně). Pokud na tomto účtu je nenulový zůstatek, musíme případné nedoplatky nebo přeplatky vyřešit. Přímo u typu platby zvolíme tlačítko a zadáme platbu nebo vklad.

Pak vybereme jeden nebo více účtů a stiskneme tlačítko Uzavřít účty.

Již dříve uzavřené účty můžeme po výběru opět otevřít tlačítkem Otevřít účty.