Materiály

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Vzdělávací materiály > Popis modulu >

Materiály

V hlavní nabídce vybereme Vzdělávací materiály.

Na záložce Materiály vidíme zpracované vzdělávací materiály, ve kterých můžeme vyhledávat, zobrazit si jen určité materiály dle požadovaného filtru, předmětu.

 

V pravé horní části si můžeme zvolit filtr na zobrazené materiály. Například na stupeň školy, pro který jsou určeny, případně Další filtry.

 

Pokud máme nastaven filtr, vidíme informaci o jejich počtu i jaké filtry jsme zvolili.

 

Pokud chceme najít vzdělávací materiály ke konkrétnímu tématu, zadáme text do pole v hodní části okna.

 

Vzdělávací materiály můžeme také vyhledávat dle předmětu a oblasti. V levé části vidíme seznam předmětů, ke kterým již jsou zpracovány vzdělávací materiály. Předměty jsou seřazeny dle abecedy, případně dle námi zvolené priority.

Po výběru předmětu se zvolený předmět přesune do horní pozice. Dále vidíme oblasti, ve kterých jsou přístupné vzdělávací materiály, klikem na si zobrazíme další podoblasti. Výběrem předmětu či oblasti se nám v pravé části zobrazí nalezené materiály. V horní části opět vidíme, kterou část máme vybránu.

U jednotlivých materiálů máme zobrazenu informaci, pro který stupeň vzdělávání je určen a jakého je typu.

Často používané materiály si můžeme pomocí přesunout do Oblíbených.

 

Klikem na požadovaný materiál si zobrazíme jeho detail.

Dle typu vzdělávacího materiálu s ním můžeme rovnou pracovat, pustit si video,...

Můžeme se přesunout na následující či předchozí materiál, přidat ho do Oblíbených.

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíme do výběru vzdělávacích materiálů.