Hodiny mimo platný rozvrh

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Služby >

Hodiny mimo platný rozvrh

Kontrola vypíše seznam hodin, které byly zapsány mimo platný Rozvrh a Suplování. Taková situace zpravidla nenastává, protože do elektronické třídní knihy se promítají veškeré změny rozvrhu provedené v modulu Suplování.

V hlavní nabídce zvolíme Služby a Hodiny mimo platný rozvrh  nebo klikneme na tlačítko .

Kontrolované období lze nastavit počtem týdnů zpět a koncovým datem nebo v tomto případě spíše pomocí časového intervalu od - do (např. pololetí nebo celý školní rok).

Vlastní kontrolu spustíme stiskem tlačítka OK.

Poté jsou dny s hodinami mimo rozvrh a suplování zobrazeny ve zvláštním okně. Vypsané údaje lze odtud přesunout do schránky nebo vytisknout, případně se můžeme kliknutím na zvolený řádek přesunout do odpovídajícího dne třídní knihy (abychom zjistili okolnosti, za jakých k této situaci došlo).