Třídní knihy evidovat u tříd

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Třídní knihy evidovat u tříd

Na základní škole je vhodné vybrat třídy prvního stupně, u nichž se téma zapisuje pro celý týden, nikoli pro jednotlivé hodiny, jako na druhém stupni či na střední škole.

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Třídní knihy evidovat u tříd nebo klikneme na tlačítko .

Tímto tlačítkem se potom provádí i výběr tříd.

Třídní kniha nemusí být evidována u všech tříd, pokud některé třídy nejsou vybrány ani pro 1.stupeň ani pro 2.stupeň nebo SŠ,  pak budou modulem Třídní kniha úplně ignorovány.