Zadané absence a dohledy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Služby, přehledy >

Zadané absence a dohledy

Pro lepší orientaci (zda jsou zadány všechny nepřítomné třídy) lze otevřít informační okno s tabulkou, ve které je vyznačena absence tříd v jednotlivých dnech daného období.

V hlavní nabídce zvolíme Služby, přehledy a Zadané absence a dohledy .

Zvolíme, zda chceme zobrazit nasazené absence tříd, učitelů, místností mimo provoz a zvolíme dny, které chceme do přehledu zahrnout.

Po stisku Ok se požadovaná tabulka zobrazí v okně, které lze upravit (přemístit, změnit velikost) tak, aby na monitoru co nejméně překáželo.

Údaje v okně se neustále aktualizují. Okno můžeme kdykoli zavřít.