Rozvrhy podle situace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Služby, přehledy >

Rozvrhy podle situace

V hlavní nabídce zvolíme Služby, přehledy a Rozvrhy podle situace .

 

Jedná se o informační, paralelně zobrazované rozvrhy, které mění automaticky obsah podle toho, s kterým lístkem právě pracujeme.

Označíme-li v hlavním rozvrhu třídy lístek, který chceme přemístit, zobrazí se v otevřených oknech postupně:

rozvrhy ostatních tříd, je-li některá skupina na lístku složena ze žáků více tříd

rozvrhy učitelů, jichž se akce týká (resp. jednoho učitele, nejde-li o lístek utvořený z více skupin)

 

 

Pracujeme-li v rozvrhu učitele, zobrazí se analogicky pomocný rozvrh třídy (resp. tříd, jde-li o spojenou hodinu), případně rozvrhy dalších učitelů při současném nasazování proti sobě.

 

Kliknutím na tlačítko v levém horním rohu okna pomocného rozvrhu můžeme pro rozvrh třídy (resp. učitele, resp. místnosti) nastavit, jaký údaj v pomocném rozvrhu zobrazovat - třídu, skupinu, učitele, místnost, budovu, předmět.

Standardně jde o předmět v rozvrhu třídy a o třídu v rozvrzích učitele. Vybereme-li ale v rozvrhu učitele například budovu, budeme moci sledovat, zda učitel příliš často nepřechází mezi budovami.

 

Pomocí tlačítka v levém horním rohu můžeme měnit zobrazení rozvrhů

 

Okno s rozvrhem můžeme přemístit (uchopením za hlavičku a tažením), případně změnit jeho velikost (tažením hranice).