Přehled počtů hodin učitelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Přehled počtů hodin učitelů

V hlavní nabídce zvolíme Služby a Přehled hodin učitelů. Stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

Vstoupíme do dialogového okna, ve kterém nejdříve vybereme typ přehledu, zda se jedná o přehled odsuplovaných vyučovacích hodin, resp. suplovacích pohotovostí, dozorů v hodině, dozorů o přestávce nebo obecných dozorů. Vyznačíme učitele, pro jaké hodiny chceme vytvořit součet. Můžeme zvolit také některou s předmětových komisí. Dále zvolime typ období. Pokud vybereme přehled za aktuální období, automaticky se zobrazí údaje za období nastavené pro evidenci hodin učitelů. Pokud si vybereme libovolné období, pak musíme specifikovat, pro jaké položky období chceme přehled zobrazit. Chceme-li počty hodin v jednotlivých dnech nebo týdnech, budeme moci pracovat pouze s údaji aktuálně načteného období. Do zpracování počtů hodin za měsíc, pololetí či školní rok jsou zahrnuty všechny (i momentálně nenačtené) údaje.

V zobrazeném přehledu hodin můžeme mít barevně zvýrazněny políčka, kdy počet suplování za odpadlou hodinu je větší než počet odpadlých hodin, dále pak políčka, kde počet přesčasových hodin, resp. hodin neplaceného suplování překročí námi zadanou hodnotu. (Do přesčasových hodin je zahrnuto pravidelné suplování nad základní úvazek a placené suplování.)

Po stisku Ok se požadovaná tabulka zobrazí v okně, které lze upravit (přemístit, změnit velikost) tak, aby na monitoru co nejméně překáželo.

Údaje v okně se neustále aktualizují. Okno můžeme kdykoli zavřít.