Načtení dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Načtení dat

V hlavní nabídce zvolíme Data a Načtení dat nebo klikneme na tlačítko . V případě, že byly provedeny změny, které by byly znovunačtením dat přepsány, jsme dotázáni, zda aktuální data uložit. Zvolíme-li Ano, budou provedené změny zapsány na disk. Nechceme-li aktuální stav suplování ukládat, zvolíme tlačítko Ne. Storno celou akci načítání ruší.

Vybereme období, ve kterém budeme řešit zastupování a další změny rozvrhu (výměny, přesuny,..). Předvoleno je období začínající pondělím aktuálního týdne.

Můžeme změnit počet týdnů (1-4) nebo zvolit jiné období, posunutím v kalendáři (pomocí tlačítek se šipkami). V nabídce Školní rok můžeme případně zvolit i rozvrh jiného roku. Můžeme také zvolit Filtr na zobrazená data.

Pomocí tlačítka Kalendář vstoupíme do dialogového okna Kalendář školního roku.

Zde můžeme vybrat některou z možností změny: pracovní den , volný den - svátek , prázdniny nebo jiný základ rozvrhu . Kliknutím myši pak označíme dny, ve kterých chceme udělat změnu. Označení pracovním dnem znamená vyučování podle rozvrhu, volný den - svátek bude (stejně jako sobota a neděle) ve výkazech suplování a pracovní doby ignorován, prázdniny budou vyhodnoceny jako dny, kdy se sice neučí, pracovní doba vyučujících se ovšem nekrátí, pokud někdo není nemocen apod. (mají přidělenu jinou práci).

Přepneme-li režim na změnu základu rozvrhu , budeme moci změnit rozvrh celého dne podle jiného dne. Tuto možnost využijeme, odpadne li např. opakovaně pondělí a my některý jiný den stanovíme, že se bude vyučovat podle pondělního rozvrhu. Po této změně se suplování dne řeší v rámci nového rozvrhu. Změnu základu rozvrhu indikuje šipka u dne. Volba prázdný rozvrh odpovídá prázdninám či ředitelskému volnu, umožňuje však zadávat absenci učitelů, chceme-li ji vykázat v evidenci pracovní doby (dovolená, nemoc apod.).

Tlačítko označení prázdnin a svátků použijeme na začátku roku pro rychlejší zadání podle připravených podkladů (stačí upřesnit termín jarních prázdnin).

Poslední možností v kalendáři je opakovaným kliknutím myši na zkratku změnit cyklus příslušného týdne.