Podporované operační systémy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Podporované operační systémy

Systém Bakaláři lze provozovat na následujících klientských a serverových systémech:

Desktopové aplikace vyžadují tyto operační systémy

Windows 8.1 (nikoliv však Windows RT), Windows 10

Poznámky:

verze Windows Home není doporučována

doporučujeme mít nainstalovánu nadstavbu .NET minimálně verze 4.6.2 (dostupnou jako volitelnou součást aktualizace systému)

Souborový server

může být použit libovolný, který lze z výše uvedených operačních systémů detekovat

peer-to-peer Windows 8.1, Windows 10

Poznámka: verze Windows Home není doporučována

client-server Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Linux (optimální s nadstavbou Samba)

 

       Poznámky

 

SQL server

doporučujeme verzi windows - MS SQL 2012 (postačuje MS SQL 2012 Express), MS SQL 2014 (postačuje MS SQL 2014 Express), MS SQL 2016 (postačuje MS SQL 2016 Express), MS SQL 2019 (postačuje MS SQL 2019 Express)

MySQL - podpora ukončena od verze 10/11

Webová aplikace

doporučujeme verzi (potřebují službu IIS) minimálně Windows 2012 server, Windows 2016 server, Windows 2019 server na technologii ASP.NET. Od verze Bakalářů 2018 je vyžadována minimálně verze .NET 4.6.2.

na serveru je vyžadováno povolené šifrování TLS 1.2. Předchozí verze jsou zastaralé a tedy potenciální bezpečnostní riziko. Nastavení TLS 1.2 lze provést i pomocí systému Bakaláři

doporučujeme nové aktualizace prohlížečů internetu

Linux - vývoj PHP aplikací byl ukončen od verze 10/11 a již není podporován; pokud jsou data na Linux serveru, tak lze napojit webový IIS server, aby pracoval s daty na něm