Odeslání e-mailu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů >

Odeslání e-mailu

Program umožňuje posílat e-maily s využitím poštovního serveru jako např. MS Outlook Express nebo přes nadefinovaný smtp server.

V programu MS Outlook je vhodné mít v parametrech zaškrtnuto Nastavit Outlook Express jako výchozí klient Simple MAPI.

Potřebujeme-li v e-mailu formátovaný text, je třeba zaškrtnout tlačítko před uložením editace e-mailu a text upravit v příslušné aplikaci.