Výchozí konfigurace programu

Nastavit konfiguraci programu uživatelům

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje > Výchozí konfigurace, hromadné nastavení >

Výchozí konfigurace programu

Nastavit konfiguraci programu uživatelům

Výchozí konfigurace programu

Správce programu Bakaláři může nastavit výchozí konfiguraci Portálu, která se použije u všech nových uživatelů a u těch, kteří Portál ještě nespustili.

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Výchozí konfigurace, hromadné nastavení, Výchozí konfigurace programu.

Zobrazené moduly - vybereme, zda se mají zobrazit všechny moduly nebo jen moduly s právem vstupu pro aktuálního uživatele. Může vybrat předdefinovanou šablonu ,případně ji nadefinovat.

Velikost ikon - zvolíme velikost ikon dle rozlišení obrazovky, případně větší či menší.  

Spouštění modulu - zvolíme, zda chceme moduly spouštět jedním klikem myši nebo dvojklikem, případně zda se se mají moduly spouštět jako správce počítače.

Automatické odhlášení při nespuštěném modulu - nastavíme po kolika minutách se má Portál automaticky odhlásit v případě, že nepracujeme v žádném modulu. Odhlášení můžeme také deaktivovat.

 

Nastavit konfiguraci programu uživatelům

Pokud Portále zvolíme a z nabídky vybereme Výchozí konfigurace, hromadné nastavení, Nastavit konfiguraci uživatelům, můžeme nastavit určité skupině uživatelů podobu Portálu.