Konfigurace na počítačích

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje > Výchozí konfigurace, hromadné nastavení >

Konfigurace na počítačích

Pro počítače, které již jsou zavedené v programu Bakaláři (již z nich byl Portál někdy spuštěn), může nastavit jejich konfiguraci.

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Výchozí konfigurace, hromadné nastavení, Konfigurace na počítačích.

Vybereme příslušný název počítače a pomocí tlačítka nastavíme:

Předvybraný uživatel při přihlášení - v přihlašovacím okně do Portálu je pak tento uživatel nastaven

Po přihlášení automaticky spustit modul - vybereme modul., např. Třídní kniha

Automatické odhlášení při nespuštěném modulu - nastavíme po kolika minutách se má Portál automaticky odhlásit v případě, že nepracujeme v žádném modulu. Odhlášení můžeme také deaktivovat, případně umožnit, aby si každý uživatel nastavil sám dle svých potřeb.

Tlačítkem můžeme počítač ze seznamu smazat.