Export do MS Excel

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu > Rychlé náhledy >

Export do MS Excel

Program umožňuje přenést data výsledku dotazů klasifikace ve formě tabulky do programu Microsoft Excel, kde je můžete dále sami zpracovat a pracovat s nimi už jen v programu Excel. Export je možný zatím pouze z karty Rychlé náhledy po zobrazení nějakého grafu s výsledky dotazu na klasifikaci.

Po zobrazení okna Převod výsledku dotazu do Excelu je možno přenést výsledek dotazu ve formě tabulky. Na počátku je soubor Excelu nedefinován, což lze vidět za nápisem soubor: cesta k souboru neuvedena. Po uložení tabulky na disk nebo po otevření již existující tabulky se zde ukáže název souboru s celou cestou.

Většina přepínačů v okně slouží k nastavení způsobu převodu dat. Tento převod dat se uskuteční po stisku tlačítka Obnovit a zobrazit tabulku Excelu.

K dalšímu pochopení činnosti převodu je nutné si ujasnit, co je tabulka výsledku dotazu. Je to dvourozměrná tabulka, která má v prvním sloupci popisky k řádkům, v prvním řádku popisky ke sloupcům a v ostatních buňkách hodnoty z výsledku dotazu. Speciální je buňka [1,1], která obsahuje název dotazu.

Levý horní roh tabulky - udává souřadnice v tabulce Excelu, od kterých se tabulka vykreslí.

Před vložením smazat celý list - dříve než dojde k převodu dat se celá tabulka na aktivním listě v Excelu vymaže.

Přizpůsobit šířky sloupců - po převodu dat se změní šířky sloupců tak, aby byly zobrazeny celé texty.

Barevně odlišit záhlaví - záhlaví sloupců a řádků bude barevně odlišeno od zbylé tabulky.

X <-> Y - obrátí tabulku (řádky za sloupce a naopak)

Části tabulky - není nutné do Excelu přenášet celou tabulku. Pokud máte například už připraven soubor pro data, ve kterých jsou záhlaví zbytečné, můžete přenést jen data a ne záhlaví a název dotazu. Lze přenést jednotlivě čtyři části tabulky: záhlaví sloupců, záhlaví řádků, datanázev dotazu.

Zobrazit výsledek dotazu v tabulce - toto tlačítko slouží k informativní představě o tvaru a obsahu tabulky s výsledkem dotazu.

Aktivní list - obsahuje seznam listů v právě editovaném souboru Excel. Nový sešit Excelu obsahuje vždy jeden list s názvem Klasifikace. Nahrané soubory mohou obsahovat více listů.

Tlačítka na podporu souborů mají přesný význam podle svého popisu.

Přímou editaci v Excelu spustíme dvojklikem myši nad tabulkou.