Třídní kniha - přehled kontaktů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Covid >

Třídní kniha - přehled kontaktů

Systém Bakaláři je připraven pomoci s trasováním osob, které přišli v posledních dnech do kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou. Ze systému získáme podklady pro vytvoření seznamu žáků i učitelů, který následně budeme předávat krajské hygienické stanici. Podklady budou generované na základě rozvrhu prezenční výuky, zápisů v třídní knize a vypsaných konzultací.

 

Spustíme desktopový modul Třídní kniha z pohledu příslušné třídy nebo celé školy. V nabídce Tisky, Ostatní sestavy zvolíme Přehled kontaktů s daným žákem.

V parametrech sestavy vybereme daného žáka a zvolíme požadované období pro trasování kontaktů.

Pokud chceme výstup pro krajskou hygienickou stanici, pak zvolíme výstup do csv souboru. Tento formát souboru lze otevřít v aplikaci Microsoft Excel, kde ho můžeme před vlastním odesláním ještě upravit.

U seznamu žáků s kontakty se vypíše datum posledního kontaktu ve zvoleném období a telefonní kontakty, nejdříve na samotného žáka a potom i na jeho zákonné zástupce.

 

Podobně můžeme získat seznam kontaktů s určitým učitelem. V nabídce Tisky, Ostatní sestavy zvolíme Přehled kontaktů s daným učitelem.

Ještě před vytvořením seznamu kontaktů s učitelem můžeme odznačit vyučovací hodiny, které nechceme do trasování zařadit.

 

Pokud nepoužíváme Třídní knihu, lze podobný přehled vytisknout i z Evidence.