Testování žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Covid > Evidence >

Testování žáků

Na základě metodiky vydané ministerstvem budou školy provádět testování žáků účastnících se prezenční výuky. Pro testování existuje celá řada výjimek a je nutné rozlišit kdo a kdy se má testování účastnit.

 

Z aplikace jednoduše získáme seznamy žáků určených pro testování. Pokud některý z žáků prodělal onemocnění COVID-19, což můžeme zadat na kartě žáka, potom se v přehledu objeví informace o nutnosti testování až po uplynutí zadané doby.

Navíc můžeme vygenerovat soubor pro odeslání do aplikace Covid Forms App (nabídka Data, Export dat pro Covid Forms App).

Formulář pro zápis testování je k dispozici v desktopové verzi modulu Evidence, kde v nabídce Data vybereme COVID testování. V zobrazeném seznamu se nám vypíší všichni žáci aktuálního filtru a u každého z nich volba pro provedené testování, či případná informace o tom, že se žák nemusí testovat.

 

V případě potřeby můžeme změnit intervaly pro testování a nastavení, zda se testuje PCR testy. Pokud změníme nastavení, musíme pro aktualizaci obrazovky stisknout tlačítko Obnovit.

Pro dotestování žáků a učitelů, kteří nebyli ve škole přítomni v den testování, můžeme použít tlačítko filtrovat k otestování. Zobrazí se pouze žáci a učitelé, kteří nebyli v zadaném počtu dní testováni.

U jednotlivých žáků zaznamenáme informaci o proběhlém testu. Pokud testujeme PCR testem, pak se po uložení dat žákům na kartě vyplní datum posledního testu a v případě pozitivního testu i tato informace.  

Z formuláře si můžeme vytisknout i přehled testování  

nebo výsledky testů jednotlivých žáků.

 

Při zavření okna jsme dotázáni, zda chceme vytvořit soubor pro hlášení pozitivně testovaných.

Stejnou akci můžeme provést z nabídky Data, Export dat pro Covid Forms App.

Automaticky jsou předvybráni žáci a učitelé, kteří měli vybraný den pozitivní test.

Pomocí tlačítka Zkontrolovat úplnost testování můžeme ověřít, zda u všech tříd, žáků a učitelů testování proběhlo.

 

Tlačítkem Export vybraných dat do CSV souboru vytvoříme soubor, který se uloží do složky evid\vystup.Tento formát souboru lze otevřít v aplikaci Microsoft Excel, kde ho můžeme před vlastním odesláním ještě upravit.

 

Poznámka:

Pokud si třídní učitel spustí Evidenci v Režimu třídního učitele, pak má ve formuláři zobrazeny jen své žáky. V případě, že aplikaci spustí např. správce systému, pak pro výběr žáků může v Evidenci nastavit filtr.

 

Třídní učitel nemá právo zapsat výsledky testů

Pak je potřeba nastavit práva přístupu učitelů k potřebných položkám. Spusťte Parametry systému, v záložce Práva třídních učitelů u položek pro čtení a zápis vyberte všechny položky nebo přidejte položky COVID_...