Tisky inventur

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Inventarizace >

Tisky inventur

Po volbě Tisky inventur musíme specifikovat období, za které bude inventura prováděna. Hodnoty budou uloženy v proměnných OD_DATA a DO_DATA. Pak je vypočten počáteční stav ke dni OD_DATA, t.j. celková suma cen objektů, jež mají datum pořízení před dnem OD_DATA. Hodnotu počátečního stavu lze editovat, ta je pak uložena do proměnné POC_STAV. Poté je vygenerován pomocný soubor, který obsahuje ty objekty, u nichž je datum pořízení nebo datum odpisu v období mezi OD_DATA a DO_DATA. Byl-li objekt v uvedeném období jak pořízen, tak odepsán, je zařazen do vygenerovaného souboru dvakrát.

Vygenerovaný soubor má strukturu totožnou se souborem prostředků.

Následuje vstup do dialogu tvorby a tisku sestav (reports).