Inventura s využitím čárového kódu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Inventarizace >

Inventura s využitím čárového kódu

Chceme-li využít pro identifikaci předmětů čárový kód, zřejmě bude třeba pořídit bezdrátový snímač čárového kódu s pamětí.

Postup inventury

V horní části můžeme vybrat místnost, v níž provádíme inventuru.
V záložce Neidentifikované záznamy je zobrazen aktuální inventář.

Do pole Načtené čárové kódy přeneseme sejmuté čárové kódy (každý kód, inventární číslo v jednom řádku). Můžeme využít tlačítko Načíst seznam inventárních čísel ze souboru. Pakliže existuje v adresáři inventarizace soubor s názvem ZkratkaMístnosti.txt (např. 75.txt, půda.txt), je načten automaticky, jinak je třeba jej v dialogu vyhledat.
Je-li v horní části vybrána místnost (Inventura pro umístění), předpokládá se, že čárové kódy byly načteny právě v této místnosti. V opačném případě se předpokládá, že čárové kódy byly načteny v očekávaném umístění.

Po naplnění pole Načtené čárové kódy klikneme na tlačítko Zpracovat (načtené čárové kódy). Identifikované záznamy (t.j. ty, které se podařilo nalézt dle seznamu načtených čárových kódů), se přesunou do záložky Identifikované záznamy, případně do záložky Problematické záznamy (odepsané předměty či předměty s jiným očekávaným a skutečným umístěním). Tlačítko Zpracovat lze použít vícekrát za sebou pro jednu místnost (po změně načtených kódů).
Poznámka: Případné odepsané záznamy jsou v tabulce označeny černým proužkem vlevo a podbarveny červeně. U záznamů, kde se liší údaj ve sloupci očekávaná a skutečná lokalita, jsou tyto sloupce zvýrazněny červeným písmem.

V záložkách se záznamy je přístupný pro zápis - úpravy sloupec skutečná lokalita a poznámka. Tlačítkem Uložit změny v umístění případné změny umístění promítneme do tabulky aktuálního inventáře. Záznamy, u nichž došlo k uložení změn jsou následně podbarveny zeleně.

 

Pomocí tlačítka můžeme vytisknout výsledek inventury. Obsah záložky Informace ke zpracování lze případně vytisknout v textovém editoru.