Zobrazení výsledků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Zobrazení výsledků

Výsledky přijímacího řízení jsou určeny pro zobrazení v plovoucím rámu (IFRAME). Vzhled nastavíme v parametrech.

Pokud zvolíme zobrazení odkazu na PDF s výsledky i možnost vyhledávání, modul bude vypadat takto:

Po zadání hodnoty a stisku tlačítka Hledat se buď zobrazí text Nenalezeno, nebo tabulka s výsledkem přijímacího řízení:

Je zobrazen obor, na který se uchazeč hlásí, výsledek přijímacího řízení, umístění dle vyhodnocení, případně odkaz na PDF s výsledky, ve kterých se uchazeč vyskytuje. Šířku jednotlivých sloupců upravujeme v parametrech.

V případě více souborů s výsledky je potřeba také zvětšit výšku modulu.