Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány >

Úvod

Modul umožňuje zpracování a evidenci tematických plánů školy. Zpracované plány předmětů se ukládají do struktury, umožňující přístup všem oprávněným osobám. Učitel může např. upravovat plány pro letošní rok, prohlížet si tematické plány předmětu třídy v minulých letech apod.

Parametry programu lze nastavit tak, že se učitelům nabídnou pouze třídy, ve kterých vyučují (podle úvazků zadaných ve Společném prostředí). Jinak smí každý učitel pracovat s tematickým plánem libovolného předmětu a třídy.

Úpravy plánu spočívají v úpravě, doplňování, přesouvání, kopírování či rušení kapitol, doplňování počtu hodin pro jednotlivé tematické celky, připojování poznámek a podobně.

Součástí programu jsou soubory s podklady pro přípravu tematických plánů ZŠ (projekt "Základní škola") a pro gymnázium. Vyučující mohou vycházet z těchto souborů nebo z plánů, které připravil správce systému do složky Plány školy.

Nahlédnutím do stránek www.bakalari.cz můžete získávat aktuální informace o vývoji projektu Bakaláři (včetně možnosti stažení aktualizovaných verzí programů). Dozvíte se zde také o různých akcích, pořádaných autory a jejich spolupracovníky (školení, semináře, ukázky nových verzí atd.).

Instalaci programu, zaškolení obsluhy, konzultace a další placené služby poskytuje rozsáhlá síť autorizovaných konzultantů na různých místech České republiky. Jedná se o zkušené uživatele Bakalářů, kteří jsou schopni řešit převážnou většinu praktických problémů i přímo na místě.

Problémy související s tímto programem můžete konzultovat s naší podporou. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte i s připomínkami a náměty.