Uspořádání oken

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Okno >

Uspořádání oken

Při tvorbě a úpravě tematických plánů můžeme mít otevřeno více oken s tematickými plány. Okna si můžeme uspořádat tak, aby se nám s nimi lépe pracovalo.

       Kaskáda

       Dlaždice vodorovně

       Dlaždice svisle