Kontrola hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Nástroje >

Kontrola hodin

Přidělená dotace hodin v každém tematickém celku by měla odpovídat součtu hodin v podkapitolách.

Chceme-li počty hodin zkontrolovat, stačí se nastavit na tematický celek nebo na složku celé třídy (resp. skupiny) a spustit kontrolu v hlavní nabídce Nástroje a Kontrola hodin. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+H nebo tlačítko .

Kontrola nás upozorní na tematický celek, u něhož zadaná hodinová dotace nesouhlasí se součtem hodin v podkapitolách o úroveň níže.

Hodinovou dotaci není třeba zadávat až do nejnižší úrovně. Není-li uvnitř tematického celku dotace zadána nikde, kontrola se tuto část ignoruje.