Rozvrh dle situace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Rozvrh dle situace

Jedná se o informační, paralelně zobrazované rozvrhy (může jich být otevřeno několik současně), které mění automaticky obsah podle toho, s kterým lístkem právě pracujeme.

Okna s pomocnými rozvrhy otevíráme kliknutím na tlačítko nebo v hlavní nabídce zvolíme Služby a Rozvrh dle situace.

Označíme-li v hlavním rozvrhu třídy lístek, který chceme přemístit, zobrazí se v otevřených oknech postupně:

1) rozvrhy učitelů, jichž se akce týká (resp. jednoho učitele, nejde-li o lístek utvořený z více skupin)

2) rozvrhy ostatních tříd, je-li některá skupina na lístku složena ze žáků více tříd

3)  rozvrhy učeben, které jsou vhodné pro předmět

Pracujeme-li v rozvrhu učitele, zobrazí se analogicky pomocný rozvrh třídy (resp. tříd, jde-li o spojenou hodinu), případně rozvrhy dalších učitelů při současném nasazování proti sobě a konečně obsazení vhodných učeben.

Kliknutím na tlačítko v levém horním rohu okna pomocného rozvrhu můžeme pro rozvrh třídy (resp. učitele, resp. místnosti) nastavit, jaký údaj v pomocném rozvrhu zobrazovat.

Standardně jde o předmět v rozvrhu třídy a o třídu v rozvrzích učitele a místnosti. Vybereme-li ale v rozvrhu učitele například budovu, budeme moci sledovat, zda učitel příliš často nepřechází.

Okno s rozvrhem můžeme přemístit (uchopením za hlavičku a tažením), případně změnit jeho velikost (tažením hranice).