Absence místností

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Služby > Přehled absencí >

Absence místností

Pro lepší orientaci, zda jsou zadány všechny učebny mimo provoz, lze otevřít informační okno s tabulkou, ve které je vyznačena absence učeben v jednotlivých dnech daného období. V hlavní nabídce zvolíme Služby, Přehled absencí a Absence místností. Stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

Vstoupíme do dialogového okna, ve kterém vyznačíme místnosti a dny, které chceme zahrnout do přehledu. Na začátku jsou vybrány všechny. Pro výběr můžeme použít tlačítka + (vybere všechny), - (zruší dosavadní výběr) a I (provede inverzi). Po stisku Ok se požadovaná tabulka zobrazí v okně, které lze upravit (přemístit, změnit velikost) tak, aby na monitoru co nejméně překáželo.

Údaje v okně se neustále aktualizují. Okno můžeme kdykoli zavřít.