Nastavení systému

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje >

Nastavení systému

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Nastavení systému.

 

Lokální instalace

Lokální instalace slouží ke zrychlení spouštění jednotlivých modulů, například při použití WiFi sítě.

Pokud vybereme tuto možnost, při prvním spuštění systému Bakaláři na stanici se zkopírují spouštěcí soubory ze serveru do složky profilu uživatele (např. c:\Users\jmeno_uzivatele\AppData\Local\BakalariLocal).

Po přihlášení jsme dotázáni, zda si přejeme na plochu vytvořit ikonu pro spouštění lokální instalace.

Pro další přihlašování budeme používat tuto ikonu. Při pokusu o přihlášení ze síťového disku budeme na tuto skutečnost upozorněni.

 

Poznámky:

Pokud dojde k aktualizaci systému Bakaláři, automaticky se při prvním spuštění zaktualizují i lokální instalace.

Pokud si nepřejeme lokální instalace používat, tuto možnost odškrtneme. Při prvním spuštění se uživateli lokální instalace zruší

 

Parametry portálu

Identifikace aplikace - pro školy, které mají více instalací umožní zadat název, který se zobrazí v levé dolní části Portálu.

Adresa webová aplikace - adresa Webové aplikace školy, která je pak použita při spuštění modulu Webová aplikace z Portálu.

Kontrola konfigurace na jednotlivých stanicích

Systém provádí kontrolu stanic, např. pro modul GDPR. Nedostatky zobrazuje správci. Pokud je správce s nesprávným stavem stanice obeznámen, lze kontrolu na těchto stanicích zrušit