Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí - starší verze >

Úvod

Pomocí tohoto programu můžeme plánovat a evidovat akce v průběhu školního roku.

V Parametrech systému nastavujeme, zda uživatel může vstupovat do modulu, zda bude moci zapisovat své akce (pak bude moci jen tyto své akce i rušit) nebo se jedná o uživatele s právem zápisu bez omezení, pak bude moci měnit i akce zapsané jiným učitelem.

Akce můžeme zapisovat s libovolným předstihem. Zadávají se pohodlným způsobem, názvy častějších akcí lze vybrat z číselníku, datum a čas nastavíme v kalendáři, účastnící se třídy a učitele vybereme z nabídky.

Každý týden či měsíc pak vytiskneme jejich přehled (na nástěnku).

Plánované akce můžeme zveřejnit ve Webové aplikaci.

Evidenci všech zapsaných akcí můžeme zpracovat za libovolné období (například přehled akcí, kterých se v pololetí účastnil daný vyučující).

Plán akcí je propojen s modulem Suplování. Účast na akcích znamená nepřítomnost ve vyučování podle pravidelného rozvrhu. Při spuštění programu Suplování se automaticky načtou všechny údaje z Plánu akcí, které se týkají aktuálního období. Pracujeme-li například v Suplování s obdobím dvou týdnů, načtou se vždy začátkem týdne údaje o akcích, zapsaných v plánu na další týden. Do Suplování se také doplňují údaje o dodatečně zapsaných akcích, ale i změny v akcích, které už byly do Suplování přeneseny (připsání učitele, změna termínu, zrušení akce apod.).

Do Suplování se tak z Plánu akcí mohou přenést veškeré informace o absenci tříd, obsazených učebnách a podstatná část absencí učitelů (typu služební cesta nebo pedagogický dozor). Stačí pouze doplnit chybějící učitele (absence typu nemoc, osobní důvody...), které do Plánu akcí nezadáváme.

Při importu dat pro modul Suplování lze v případě kolizí následně zrušit již provedené suplování, případně akceptovat požadavky na absenci tříd či učitelů jen částečně.