Jak připravit grafy pro tisk v tiskové sestavě z Rychlých náhledů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

Jak připravit grafy pro tisk v tiskové sestavě z Rychlých náhledů

Na záložce Rychlé náhledy zobrazíme v grafu výsledek nějakého dotazu.

Pro každý takto zobrazený graf, který chceme přidat do tiskové sestavy, stiskneme tlačítko .

Na závěr stiskneme tlačítko pro zobrazení okna tiskové sestavy a z menu v tomto okně můžeme vybrat tisk sestavy.