Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat >

Úvod

Nejdůležitější součástí údržby systému je starost o data. Za několik let jsou v nich uloženy tisíce hodin práce. Podcenění ztráty dat není rozhodně na místě.

Pro zálohování dat existuje v Bakalářích zvláštní program, který lze spustit buď samostatně, nebo přímo z některého modulu (pouze dílčí záloha). Archivační program umožňuje výběr různých podmnožin adresářů a souborů (logicky k sobě patřících) a komprimaci vybraných dat do archivačního souboru.

Velmi důležité je, abychom soubor se zálohou dat ukládali také mimo disk s instalací Bakalářů. Porucha disku či krádež počítače není až tak neobvyklá věc. Zálohu je třeba občas provést na jiný počítač či jiné paměťové médium (CD apod.).

Práci v archivačním modulu usnadňuje nabídka rychlý výběr. Pomůžeme nám např. vybrat soubory s nejdůležitějšími daty pro pravidelnou zálohu jedenkrát za týden či měsíc, podle množství změn v datech. Jinou možností je kompletní záloha dat např. po každém pololetí.

Archivaci (i dearchivaci) je třeba provést v době, kdy v systému Bakaláři nikdo nepracuje (jinak může program ohlásit, že některé soubory nebyly archivovány).

Archivační modul je propojen s plánovačem úloh. Archivaci tak lze spustit ve vhodném čase i v době naší nepřítomnosti.

Komprimace probíhá do standardního formátu zip. V případě potřeby je možné data dearchivovat (včetně možnosti rozbalení mimo archivační program Bakalářů).

Vedle použití archivačního programu existuje možnost vypálení funkční zálohy na CD, např. po uzavření ročníku (viz modul Evidence).

Archivaci a dearchivaci lze při troše opatrnosti použít pro přenos dat mezi počítači.

Dearchivaci dat v hlavní instalaci provádíme pouze výjimečně. Určitě však ne pro získání informací z minulého období, to raději v Evidenci zpřístupníme přepnutím na komplet šk. roku, bývalé žáky - absolventy.

Archivační modul dále umožňuje odeslání podmnožiny dat, potřebné k vyřízení reklamace chybného chování programu. Jde-li např. o chybně zobrazeného žáka, modul vytvoří soubor obsahující data vybraného žáka, připojí ho ke zprávě, do níž stačí doplnit stručný text a odeslat. Díky konkretizaci problému a malému objemu dat může být reklamace vyřízena téměř okamžitě (doporučujeme současně zatelefonovat).