Nastavení tiskových šablon

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány nové >

Nastavení tiskových šablon

Připravuje se.

 

 

 

Aplikace používá nový způsob tisku, kdy již není k dispozici jen jedna sestava, ale škola si může vytvořit libovolné množství tiskových šablon, které se následně použijí při tisku. Tiskové šablony tvoříme v Nastavení a jejich tvorba a změny jsou přístupné jen správci a uživateli s právem ředitelství.

V části Nastavení tisku vidíme dostupné šablony a lze je měnit pomocí běžných tlačítek.

Lze přidat novou , zkopírovat vybranou , editovat vybranou nebo smazat vybranou . Smazání je možné jen u vlastních šablon.

 

Editace šablony

 

 

 

Šablona obsahuje tři části - Záhlaví, Tělo a Zápatí sestavy. Každá část je tvořena jakousi tabulkou a pro každou její buňku lze nastavit obsah a formátování. Nastavení buňky provedeme kliknutím na buňku (vybraná buňka se obarví) a nastavením hodnot vpravo. Po nastavení je třeba kliknout na tlačítko Použít. Typ obsahu obsahuje seznam hodnot, které jsou při tisku nahrazeny skutečnými hodnotami z plánu nebo prostředí bakalářů. Pokud je vybrán typ obsahu Vlastní text, lze zadat obsah, který se na dané místo v tabulce vyplní.

 

 

 

Při tisku plánu se program nejprve zeptá, jako šablonu má použít a poté ji zobrazí. V tomto seznamu jsou šablony seřazeny abecedně a je automaticky vybrána první. Pokud budou chtít používat jednu vybranou, stačí ji vhodně pojmenovat a lze rovnou klikat na Použít. Po výběru šablony se zobrazí okno s náhledem vytvořené tiskové sestavy, které obsahuje vlevo nahoře tlačítko pro případné úpravy definice tiskové šablony. Nově lze také měnit okraje pomocí myši a náhled reaguje na změny nastavení stránky. Výchozí velikost stránky je A4.