Nastavení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány nové >

Nastavení

 

Import z původní verze

Program umožňuje naimportovat šablony a plány z předchozí verze. Importovat plány a šablony můžeme buď postupně po jednom souboru, což je vhodné, pokud chceme vyčistit data z původního programu a chceme převzít jen pár souborů. Tento způsob je vhodný i tehdy, když s programem začínáme a chceme si naimportovat jen pár vybraných vzorových šablon.

Pro uživatele, kteří mají z dřívějška mnoho šablon a plánů a chtějí s nimi pracovat i v novém programu je k dispozici hromadný import. Hromadný import je dostupný pouze administrátorovi, protože není vhodné, aby si soubory hromadně importoval každý uživatel samostatně.

Jak při importu jednoho souboru, tak i při hromadném importu je nutné, aby byl každý plán a každá šablona přiřazena k nějakému předmětu a nějakému učiteli!

 

Import jednoho plánu/šablony

Pro import jednoho plánu musíme znát cestu, kde je plán uložen. Tyto informace zjistíme ve starší verzi Tematických plánů. Otevřeme příslušný plán/šablonu a v nabídce zvolíme Plán, Informace o souboru.

 

Při samotném importu vyhledáme požadovaný soubor, zkontrolujeme, případně změníme předvyplněné hodnoty, a plán/šablonu vytvoříme.

 

Pokud plán obsahuje více ročníků či skupin, můžeme importovat jen vybranou část plánu.

 

Hromadný import

Hromadný import je dostupný pouze administrátorovi.

V části Importované typy vybereme, jaké typy souborů z původního modulu se budou nabízet k importu - Plány, Šablony, Plány absolventů.

V části Nastavení importu nastavíme, jestli se importované soubory rovnou označí jako publikované a budou tedy všem přístupné, nebo jestli zůstanou jako nepublikované a jejich vlastníci si je budou moci nejprve prohlédnout, upravit a teprve potom je zpřístupní ostatním. Zvolíme, jak se má vytvořit Název plánu a jak se mají importovat víceúvazkové plány - pokud plán obsahuje více ročníků či skupin, může se naimportovat jako jeden plán nebo jako samostatné plány ročníků či skupin.

V části Seznam plánů a šablon k importu si vybereme, které soubory chceme naimportovat. Označíme je zaškrtnutím vlevo. Můžeme rovněž využít tlačítka pod seznamem, která slouží k označení všech zobrazených záznamů , zrušení označení a inverzi označení .

Před importem souborů je třeba zajistit, aby každý soubor měl přiřazen předmět a učitele. Tyto údaje bohužel nelze v některých případech dohledat zcela automaticky, program je zkouší odhadnout. Pokud je vybrat nedokáže a musíme je zadat. Lze to udělat snadno a rychle pomocí označení záznamů a kliknutí na tlačítko uprostřed pod seznamem . Po jeho stisknutí se objeví okno, kde je možné zadat předmět a učitele, který se přiřadí vybraným záznamům. Lze také vybrat např. jen učitele a předmět nepřiřazovat. Ve výchozím nastavení program přiřadí zadané údaje jen záznamům, které učitele nebo předmět nemají. Zaškrtnutím políčka v okně lze ale přiřadit vybrané hodnoty všem označeným záznamům, tedy i těm, které už např. předmět mají, ale chceme ho změnit.

Pro rychlé označování záznamů, kterým chceme přiřadit stejné informace, můžeme využít filtrování a řazení seznamu (viz Obecná práce s tematickými plány) a zobrazit jen záznamy, které potřebujeme. Po doplnění údajů můžeme označit soubory, které chceme naimportovat a tlačítkem Importovat vybrané se spustí vlastní import.